20,22

Ľudia si volia nových politikov v nádeji, že práve oni vyriešia všetky celospoločenské problémy. No rozhodnutia politikov, ktoré sú robené na základe nefungujúcich teórií naučených v školách spôsobujú, že politici nie sú schopní zabezpečiť zvýšenie kvality života svojim spoluobčanom.
Autori predkladajú súbor postupov a také vedecko-metodologické spôsoby verejnej správy a riadenia v hospodárstve, ktoré vyriešia problémy, umožnia zachovanie prírody a súčasne zabezpečia ekonomický dostatok všetkým, ktorí sú ochotní pracovať.
Manažéri malých a stredných podnikov budú po prečítaní schopní pochopiť, ako vládna politika, prebiehajúce makroekonomické deje a “peňažno-úverové prostredie” zámerne vytvárané bankami a štátom ovplyvňujú fungovanie malých a stredných podnikov.

Katalogové číslo: TOR0017 Kategorie: Štítky: , ,

Jen 26 skladem

Popis

V danej monografii je podrobne preskúmaná (z hľadiska metodológie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia) problematika štátneho riadenia procesu ekonomického zabezpečenia spoločenského rozvoja s ohľadom na vzájomnú interakciu spoločensko-ekonomického systému štátu s biosférou a noosférou planéty.

Autori popisujú, že nie je možný spoločenský rozvoj a realizovanie Koncepcie udržateľného rozvoja na základe liberálno-trhového ekonomického modelu, ktorá bola prijatá v OSN v roku 1992. Je tu ďalej preukázané, že spoločensko-ekonomické teórie sú vždy podmienené mravnosťou a etikou. Prostredníctvom metodológie DVTR a organizačno-technologického prístupu k analýze fungovania spoločensko-ekonomického systému štátu je tu načrtnutá interpretácia jednotlivých zložiek bilančných modelov a  prezentovaný prístup zabezpečenia metrologickej funkčnosti bilančných modelov. Sú tu ďalej zobrazené možnosti makroekonomického riadenia pomocou kreditno-finančného systému.

Je tu preskúmaná problematika vzniku požiadaviek na produkciu a prírodné blahá zo strany spoločnosti. Pomocou metodológie DVTR sa tu skúma problematika zaistenia ekonomickej bezpečnosti štátu a spoločnosti pri ich rozvoji v harmónii s prírodným prostredím. Sú tu opísané základy filozofie štátneho plánovania ekonomického a prírodného rozvoja spoločnosti a štátneho riadenia makroúrovne pri realizácii týchto plánov.

Z metodologického hľadiska DVTR je vedecko-technický pokrok prezentovaný ako náhodný sieťový samorozvíjajúci sa proces a sú tu načrtnuté aj možnosti stimulovania jeho priebehu zo strany štátu.

Další informace

Hmotnost 835 g
Rozměry 152 x 216 x 35 mm

detail product

  • Stran : 496
  • Rozměr : 152x216x35 mm
  • Vazba : Pevná
  • Rok vydání originálu : 2015
  • Překladatel : Torden - kolektiv KSB
  • Rok vydání překladu : 2021
  • Jazyk : Slovensky
  • ISBN : 978-80-8223-073-7

about the author

Měna CZK/EUR bude vyhodnocena z vaší fakturační adresy v pokladně. Skrýt