Koncepce společné bezpečnosti (KSB)

V informacích je ukryta moc a současná globální civilizace (pod kuratelou biblické koncepce) je postavena na asymetrii informací pro masy a informací pro elitu (tzv. “zasvěcené”). Informační zabezpečení (výzbroj) jedince je jednou z důležitých komponent bezpečné a svobodné společnosti. Ideálem je, že všechno vědění je dostupné v plné míře všem a jedinec je omezený pouze svými schopnostmi a rozhodnutím, kam až v osvojování chce zajít. V opačném případě platí, že lépe informovaní jedinci mají mnoho možností jak ovládnout a zbavit svobod neinformovaného jedince.

Koncepcí společné bezpečnosti (dále jen KSB) je potom myšlena bezpečnost každého a zároveň všech, tj. jedince i společnosti.

KSB poskytuje alternativu ke stávající biblické koncepci globalizace, která se dá popsat slovy: “zotročení lidstva ve jménu boha a doktrína skoupení celého světa na základě monopolu na lichvu, s cílem zavedení více či méně maskovaného globálního fašizmu a kryptootrokářského systému“.

KSB svým rozsahem poskytuje předpoklady pro vznik sociologického operačního systému (jedince i společnosti) nové generace, tak aby jedinec i společnost byli odolní vůči manipulacím.

KSB obsahuje (neukončenou) sadu informačních materiálů, které jsou volně dostupné v elektronické verzi všem (v ruštině dotu.ru a v současnosti probíhá jejich překlad do češtiny/slovenštiny leva-net.webnode.cz).

KSBPRESS.CZ nyní přináší tyto informace v tištěné podobě, která je vhodnější pro jejich studium, pochopení v souvislostech a aplikaci v životě jedince i společnosti. Věříme, že touto iniciativou usnadníme a urychlíme pronikání myšlenek KSB do české, slovenské a potažmo i do evropské společnosti.

 

Měna CZK/EUR bude vyhodnocena z vaší fakturační adresy v pokladně. Skrýt